เป้าหมายหลักของการอิอฺติกาฟ และทำไมชาวมุสลิมจึงละทิ้งสุนนะฮฺดังกล่าว