Kur të fillon agjërimin nafile e pastaj e prishë a duhet kompensuar?