การยืนยันการ เข้าเดือนด้วยการดูเดือนหรือนับวัน จำนวนพยาน และพยานสตรี